چرا جمعیت رو به رشد دانش‌آموزان خاورمیانه، آن را به سایتی عالی برای استارت‌آپ‌های فناوری آموزشی تبدیل می‌کند؟

تخمین زده می شود خاورمیانه تا سال 2020 نزدیک به 15 میلیون دانش آموز داشته باشد. (اعتبار عکس گتی ایماژ) یک مطالعه بروکینگز در سال 2014 در مورد جهان عرب…