زمان برگزاری مسابقات موتورسواری ایران در سال جدید به همراه تقویم مسابقات اتومبیلرانی و موتورسواری سال 1402 را در جدول زیر مشاهده می‌کنید:

زمان مسابقات موتوراسپرت ایران در سال 1402
روز ماه نوع مسابقه مرحله
15 اردیبهشت اسلالوم خودرو راند اول
27 اردیبهشت موتور کراس بانوان راند اول
29 اردیبهشت موتور کراس راند اول
29 اردیبهشت اسلالوم موتور راند اول
24 تا 26 خرداد سوپربایک راند اول
12 خرداد درگ راند اول
2 تیر سرعت راند اول
21 مهر موتور کراس راند دوم
21 مهر اسلالوم آقایان راند دوم
22 مهر اسلالوم بانوان راند دوم
28 مهر موتور کراس بانوان راند دوم

*اطلاعات فوق از سوی فدراسیون اعلام شده است.

شرکت کنندگان جهت ثبت نام در مسابقات، باید به سامانه مالی فدراسیون به نشانی portal.mafiri.ir مراجعه نمایند.

source

توسط