محققان با بررسی و مقایسه باکتری‌های موجود در میوها‌ و سبزیجات با باکتری‌های موجود در روده انسان، برای اولین‌بار نشان دادند که مصرف میوه‌ها و سبزیجات نقش مثبتی در تنوع باکتریایی میکروبیوم روده ما دارد.

درحالی‌که تاکنون مشخص شده که میکروبیوم مادر هنگام تولد نوزادش به او نیز منتقل می‌شود و با شیردهی تقویت می‌شود، چه منابع دیگری از باکتری‌های روده وجود دارد؟ محققان دانشگاه فناوری گراتس (TU Graz) اتریش در مطالعه جدیدی برای اولین‌بار تأیید کرده‌اند که یکی از منابع باکتری‌های روده میوه‌ها و سبزیجات هستند.

«ویشنو آدی ویکاسونو»، نویسنده اصلی این مطالعه، می‌گوید:

«این موضوع که میکروارگانسیم‌های میوه‌ها و سبزیجات می‌توانند در روده انسان ساکن شوند، اکنون برای اولین‌بار ثابت شده است.»

میکروبیوم مجموعه‌ای از تمام میکروارگانیسم‌های خوب و بد ما است که تمام یا بخشی از یک ماکروارگانیسم مانند ما، حیوانات و گیاهان را تشکیل می‌دهد.

در این تحقیق، دانشمندان کار خود را با ایجاد مجموعه‌ای از داده‌های میکروبیومی 156 میوه و سبزیجات شروع کردند. آن‌ها سپس داده‌ها را با داده‌های دو مطالعه انجام‌شده روی روده انسان مقایسه کردند که در یکی میکروبیوم‌های نوزادان و در دیگری میکروبیوم بزرگسالان بررسی شده است.

تنوع باکتریایی میکروبیوم شرکت‌کنندگان در مطالعه

علاوه‌براین، هر دو مطالعه داده‌های متاژنومی حدود 2500 نمونه مدفوع را نیز شامل می‌شود. از این مجموعه داده گسترده، آن‌ها موفق شدند تا وجود میکرو فلور میوه و سبزیجات را در روده انسان نشان دهند و به گفته آن‌ها، باکتری‌های مربوط به میوه و سبزیجات به‌طور متوسط 2.2 درصد از تنوع کل باکتری‌های را تشکیل می‌دهد.

حالا محققان روی یک مطالعه بین‌المللی کار می‌کنند که در آن از شرکت‌کنندگان خواسته می‌شود تا برای مدت مشخصی دقیقاً یک چیز را بخورند و سپس مدفوع آن‌ها تجزیه‌و‌تحلیل می‌شود. این مطالعه در مجله Gut Microbes منتشر شده است.

source

توسط