بازگشت روملو لوکاکو به سن‌سیرو با ناراحتی زیادی همراه شد و هواداران شعارهای توهین‌آمیزی علیه این بازیکن سر می‌دادند و سوت می‌زدند.

هواداران با وجود اخطارهایی که به آنها داده می‌شد از سوت زدن و شعار دادن دست برنداشتند و باشگاه اینتر به خاطر رفتار هوادارانش ۵۰۰۰ یورو جریمه شد.

اینتر به لطف گل دقیقه ۸۱ مارکوس تورام بازی را ۱-۰ به نفع خود تمام کرد. رم نیز به دلیل نقشی در تاخیر ۳ دقیقه‌ای در شروع بازی در نیمه دوم داشت، با جریمه ۳۰۰۰ یورویی روبه‌رو شد.

source

توسط