نویسنده: wisna

داروهای آرامبخش

1. آنزیولیتیک‌ها: آنزیولیتیک‌ها به طور اصلی با افزایش فعالیت نوروترانسمیتر GABA (گاما-آمینوبوتیریک اسید) در مغز عمل می‌کنند. GABA یک نوروترانسمیتر آرامبخش است که در انتقال پیام‌های عصبی شرکت دارد. آنزیولیتیک‌ها…