هرچند حلقه بزرگ سیاره‌ساز اطراف ستاره PDS 70 به‌وضوح تصویر شده و که بسیار جالب است، اما چیزی که بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند، حلقه‌ بزرگ نیست.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

سیاره PDS 70c (سیاره سمت راست درون دیسک بزرگ) یک سیاره تازه شکل گرفته و از نظر اندازه و جرم شبیه به مشتری است. اما در مورد آن نیز صحبت نمی‌شود. بخش تار و مبهم در اطراف سیاره PDS 70c است که همهمه و سروصدا ایجاد کرده. آن تکه مبهم ظاهراً یک دیسک غباری است که قمرها در آن درحال شکل‌گیری هستند. این بخش پیش از این هرگز دیده نشده بود.

این تصویر در سال 2021 توسط «آرایه میلی‌متری بزرگ آتاکاما» (ALMA) متشکل از 66 تلسکوپ رادیویی در بیابان مرتفع آتاکاما در شمال شیلی گرفته شده است. براساس داده‌های آلما، اخترشناسان حدس می‌زنند که دیسک تشکیل قمر سیاره فراخورشیدی شعاعی برابر با مدار زمین دارد. این دیسک احتمالاً روزی سه قمر یا بیشتر به اندازه ماه را تشکیل دهد که تفاوت چندانی با چهار قمر مشتری ندارد.

source

توسط