تجمع کنندگان با شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل ، ضمن محکوم کردن اقدام دد منشانه رژیم غاصب صهیونیستی در نسل کشی در بیمارستان غزه تاکید کردند مجامع حقوق بشری باید هر چه زودتر به این فاجعه انسانی در غزه رسیدگی کنند .

source

توسط