صنعت ماشین: سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد: این سازمان با اطلاع از تخلف خودروسازان در دپو و گران‌فروشی، به منظور احقاق حقوق مردم با متخلفان برخورد خواهد کرد.

source

توسط