سازمان تعزیرات اعلام کرد

صنعت ماشین: مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت ۱۰ هزار میلیارد ریالی یک شرکت خودروساز داخلی و بازگرداندن ۲۵۹ میلیارد ریال به خریداران خبر داد.

source

توسط