چه بر سر ماه آمده‌ است؟ در آخرین روزهای ماه اکتبر، ماه روی بخشی از سایه زمین حرکت کرد. این پدیده تقریباً یک یا دوبار در سال اتفاق می‌افتد، اما به‌علت اینکه مدار ماه به‌ دور زمین کمی کج شده‌ است، هر ماه اتفاق نمی‌افتد.

در تصویر روز ناسا چه می‌بینیم؟

این دو تصویر چهره یک ماه کامل هستند که طی ماه‌گرفتگی جزئی از ایتالیا گرفته شده‌اند. در سمت چپ، نوردهی ماه بیش از حد به‌نظر می‌رسد. به‌جز قسمت پایین و سمت راست آن که دچار ماه‌گرفتگی شده‌ و برخی جزئیات آشنا از سطح ماه را نشان می‌دهد.

در مقابل و در تصویر راست، اکثر قسمت‌های ماه در معرض دید قرار دارند، به‌جز پایین سمت راست، که اکنون تاریک است.

همه ماه‌گرفتگی‌ها از نیمه زمین که رو به ماه هستند قابل مشاهده‌اند. اما این خسوف درصورتی‌که ابرها اجازه بدهند؛ تنها از اروپا، آفریقا، آسیا و استرالیا قابل مشاهده بود. در ماه آوریل نیز یک خورشیدگرفتگی کامل از آمریکای شمالی قابل مشاهده خواهد بود.

source

توسط