انتشارات کتاب شرق کتاب «شکاف حکمرانی» را منتشر کرد. نویسنده کتاب مهدی مقدری است. اما مساله کتاب شکاف حکمرانی چیست؟

«شکاف حکمرانی» به این موضوع می‌پردازد که ظرفیت‌های حکمرانیِ سودمند در بسیاری از کشورها (به‌ویژه در منطقة خاورمیانه و شمال آفریقا) وجود ندارد و شکاف حکمرانی بر اثر تعاملاتِ مدیریت‌نشده، پدیدار شده است. پیامد چنین وضعیتی تعمیق فساد، فقر فزاینده، قحطی و گرسنگی، بی‌ثباتی و خیزش‌های سیاسی و اجتماعی پی‌درپی، تبعیض جنسیتی و گسترش پیامدهای ناشی از تغییرات آب‌وهوایی و مسائلی مشابه آن‌هاست. فرض بنیادینِ این کتاب چنین است که حکمرانی همچنان یک چالش بزرگ به شمار می‌آید و عملکرد ضعیف آن در بیشتر کشورهای منطقه، به‌ویژه ایران، مشهود است. پرسش اینجاست که چرا در طول سه دهۀ اخیر، این منطقه از رشد آهسته و بی‌ثبات رنج برده است؛ الگویی که هم در اقتصاد نفتی و هم در اقتصاد غیرنفتی مشترک است.

شکاف حکمرانیواژه حکمرانی از دهه ۱۹۸۰ فراگیر شد. حکمرانی به‌طور خلاصه می‌تواند به‌معنای تمامی فرایندهای حکومت‌کردن باشد. این واژه، تمرکز بر نهادهای رسمی حکومت را با شناسایی فعالیت‌های بسیار گسترده‌ای که فراتر از مرزهای دولت و جامعه است، تکمیل می‌کند.این واژه توجه را به‌سوی فرایندها و برهم‌کنش‌های پیچیده‌ای که در حکومت‌کردن دخیل هستند، معطوف می‌کند. به‌طور مشخص‌تر حکمرانی دربرگیرنده خیزش فرایندهای نوینی از حکومت‌کردن است که ترکیبی، دارای صلاحیت‌های چندگانه و طرف‌های ذی‌نفع پرشماری است که در یک شبکه با هم کار می‌کنند.

216216

source

توسط