نواندیش: علیرضا منادی، نماینده تبریز و رئیس کمیسیون آموزش مجلس از معلمان عذرخواهی کرد.

منادی از معلمان عذرخواهی کرد

به گزارش نواندیش، او امشب با انتشار یک ویدئو گفت: اخرا فیلمی تقطیع شده از بنده مربوط به تابستان گذشته علیه اینجانب در فضای مجازی پخش شد. در جریانید که چگونه در پی مطالبات و حقوق معلمان، تامین کمبود معلمان، پیگیر همسان سازی حقوق بازنشستگان و… بودیم و ترک فعل مسئولان را متذکر می شدیم.

 

یه گفته منادی: این فیلم هزینه پیگیری های من بود. در واقع این فیلم انتقامی بود نه انتقادی. عزیزانی که مراجعه کردند در حال پیگیری مسائل آنها بودم. وقتی آنها آمدند سه روز تبریز بودم و در روز جمعه با اصرار آنها ملاقاتی کردم و قبل از آنها ارباب رجوع زیادی را دیده بودم، صبحانه و ناهار نخورده بودم، هوای نیز بسیار گرم بود و در نتیجه بخاطر گرمی هوا و گرسنگی آن شرایط رخ داد.

 

او افزود: آن فیلم را که خودم هم دیدم متاسف شدم. همانظور که جسارت پیگیری حقوق مردم را دارم، الان هم عذرخواهی می کنم. از این پس هم پیگیر مشکل این عزیزان خواهم بود.

source

توسط