قیمت کارخانه‌ای جدید ۱۴ محصول سایپا با اعمال استانداردهای ۸۵ گانه ویژه آبان ماه امسال اعلام شد. بر این اساس، شاهد افزایش قیمت اکثر محصولات این شرکت هستیم.

source

توسط