یک مرد ۶۰ ساله بابلی شامگاه دوشنبه به دلیل نزاع خانوادگی همسر و مادر خود را به قتل رساند و بعد از آن دست به خودکشی زد و جان باخت.
یک منبع آگاه با تایید این خبر، بیان داشت: این مرد ۶۰ ساله بعد از قتل همسر و مادر خود، دست به خودکشی زد و به زندگی خود خاتمه داد.
وی ادامه داد: همسر و مادر این مرد ۶۰ ساله به علت ضرب و جرح دچار مرگ مغزی و در دم جان باختند.
وی افزود: با توجه این که، این سه فرد در دم جان باختند و هنگان رسیدن اورژانس بدنشان به طور کامل سرد شده بود، جنازه آنان به آرامگاه گل محله بابل منتقل شد.

منبع:ایرنا

source

توسط