ناصر فخر موحدی گفت: در مجموع ۴۱ واحد با اشتغالزایی ۴۲۴ نفر در سال ۱۴۰۱، ۲۵ بنگاه اقتصادی با اشتغالزایی ۳۲۲ نفر در سال ۱۴۰۰ و ۴۶ بنگاه اقتصادی راکد با اشتغالزایی ۲۳۵ نفر در نیمه نخست امسال به چرخه تولید بازگشت.

وی گفت:  بازگشت این تعداد واحد تولیدی به چرخه فعالیت موجب اشتغال ۹۸۱ نفر شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار عنوان کرد: واحد‌های تولیدی احیا شده در نیمه نخست امسال شامل؛ ۳۷ واحد تولیدی با ۱۶۹ نفر اشتغال در حوزه صنعت و معدن، هشت واحد تولیدی با ۶۰ نفر اشتغال در حوزه کشاورزی و یک بنگاه اقتصادی با ۶ نفر اشتغال در حوزه گردشگری و صنایع دستی است.

وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۸۷ واحد تولیدی فعال در حوزه صنایع و معدن در استان فعال است افزود: از این تعداد ۱۸۲ واحد تولیدی در بخش گردشگری و صنایع دستی، هزار و ۲۵۵ واحد در بخش کشاورزی و ۶۵۰ واحد در بخش صنعت و معدن فعال است.

خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد.

source

توسط