ابراهیم تقی زاده رئیس دانشگاه پیام نور در جمع مدیران ستادی، روسای مراکز و واحد‌ها و کارکنان دانشگاه پیام نور استان زنجان اظهار داشت: دانشگاه پیام نور توانسته است استرس کنکور را رفع کند و پذیرای دانشجویانی باشد که توان ورود به دانشگاه‌های بزرگ کشور را به دلیل شرایط خانوادگی و اجتماعی ندارند.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف تاسیس این دانشگاه این بود که بتواند خدمات نظام آموزش عالی را در کل کشور ارائه کند و آموزش را به نقاطی ببرد که دانشگاه‌های دیگر وجود نداشته اند.

تقی زاده افزود: برخی دانشجویان که استعداد و رتبه خوبی دارند این دانشگاه را برای تحصیل انتخاب می‌کنند تا در کنار خانواده‌هایشان حضور داشته باشند، از طرف دیگر از مزیت‌های مهم این دانشگاه شهریه تحصیلی پایین تر نسبت به سایر دانشگاه هاست.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین با اشاره به ماموریت دانشگاه پیام نور، اظهار داشت: این دانشگاه در کنار آموزش مجازی، آموزش حضوری نیز دارد که یک نظام آموزشی ترکیبی است و ماموریت خود را به همین شکل، ادامه خواهد دارد و علاوه بر این در برخی از رشته‌ها برنامه‌های توسعه‌ای را در پیش می‌گیرد.

وی گفت: حذف رشته در دانشگاه پیام نور در دستور کار نیست بلکه رشته‌های پرمخاطب و کاربردی توسعه می‌یابد تا برای آینده جامعه و خود دانشجو مفید باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور در ارتباط با مسائل رفاهی و مالی دانشگاه نیز گفت: برخی از مشکلاتی که در جامعه دانشگاهی وجود دارد، مشترک است و بخش اعظمی از بودجه دانشگاه‌ها صرف پرداخت حقوق و مزایا می‌شود که باید برنامه ریزی لازم برای رفع این مشکلات صورت گیرد.

source

توسط