حمیدرضا نوری گفت: در سنوات اخیر به طور پی در پی هر دهه‌ای را بررسی کنیم، کشور تحت تاثیر خشکسالی هواشناسی و اقلیمی قرار دارد و همواره اثر خود را بر منابع آبی می‌گذارند و به خشکسالی هیدرولوژیک و در نهایت کشاورزی تبدیل می‌شود.

به گفته او، با توجه به موضوع تغییر الگوی کشت در مدیریت جامع حوزه های آبخیز تلاش می‌کنیم در بحث امنیت غذایی به تغییر کاربری اراضی و سیاست‌های بهره وری آب و زمین در توسعه باغات توجه کنیم.

نوری ادامه داد: قوانین و مقررات ملی در بسیاری از اوقات پاسخگوی جوامع محلی است، اما نیاز به تکمیل و بازسازی دارد. در برنامه ملی کاهش خطر و سازگاری کم آب مصوبات کارگروه فضای مناسبی برای مدیریت سرزمین ایجاد می‌کند.

مدیرکل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان جنگل‌ها با بیان اینکه وجود لایحه آبخیزداری و آبخوانداری به مراتب در فضای بهتری قرار دارد، افزود: با وجود بودجه نسبتا اندک آبخیزداری و آبخوانداری که برای امسال لحاظ شده است، اقدامات موثری در سطح کشور پیش بینی کرده‌ایم که با افزایش بودجه در حوزه بحرانی و اولویت دار، اجرای طرح‌ها شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت.

او گفت: اجرای پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری در مساحت بیش از ۳۰ تا ۴۰ میلیون هکتار در نقاط حساس و بحرانی باید اجرا شود.

source

توسط